Join the Tech Elite!
Wypróbuj za darmo chmurę dla nowoczesnych biznesów
Dowiedz
się więcej!

Aplikacje LOB

Aplikacje biznesowe (LOB) są esencją sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Dowiedz się jak przenieść istniejące aplikacje LOB do chmury oraz jak aplikacje biznesowe wpisują się w nowoczesną strategię pracy mobilnej z wieloma urządzeniami.

Historie sukcesu
e-Dziennik

Aplikacja współpracuje z e-Dziennikiem firmy Librus dostępnym pod adresem https://dziennik.librus.pl. Umożliwia ona dostęp do swojego konta każdemu Rodzicowi/Opiekunowi oraz Uczniowi zarówno w ramach dostępu w trybie podstawowym, jak i rozszerzonym.
www.microsoft.com >

Enova365 Handel

enova365 Handel zapewnia obsługę firmy o różnych profilach w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
www.microsoft.com >

Bank Millennium

Bank Millennium wprowadził aplikację mobilną na platformie Windows Phone 8 umożliwiającą pełną obsługę indywidualnych rachunków bankowych i małych firm. Jest to wynik konsekwentnej realizacji strategii rozwoju elektronicznych kanałów bankowości, w której kanały mobilne odgrywają szczególną rolę.
www.bankmillennium.pl >